Blog

 • 2017 december 22.
  Új polgári perrendtartás

  2016 novemberében kezdődött a jogszabályváltozások sora a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény elfogadásával, amelynek alapkoncepciója a perhatékonyság, perelterelés biztosítása, az osztott perszerkezet bevezetése, a perkoncentráció és a törvényszéki kötelező jogi képviselet megteremtése, de megjelenik a jogszabályban az elektronikus út erősítésének az igénye is. A jogalkotó több mint egy évet biztosított a perrendtartás megváltozott … Új polgári perrendtartás részletei...

 • 2017 december 22.
  Kártalanítás az embertelen börtönkörülmények miatt

  Tájékoztató kártalanítási ügyekről Tájékoztató jogalanyok részére az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanításról Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) előtt folyamatban lévő, a Magyarországi büntetés-végrehajtási intézetek elhelyezési körülményeivel kapcsolatos beadványokban olyan döntés született, mely szerint a nemzetközi bíróság azok elbírálását felfüggeszti. Ennek oka, hogy 2017. január 1-től több jogszabály megváltozott, melyek lehetővé … Kártalanítás az embertelen börtönkörülmények miatt részletei...

 • 2017 március 2.
  A cégbejegyzési eljárás

  A cég adatainak a cégjegyzékbe történő bejegyzése főszabály szerint kérelemre történik. A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég képviselője jogi képviselő útján köteles előterjeszteni.

 • 2016 január 28.
  Embertelenek a magyar börtönkörülmények

  Hat rabnak ítélt meg kártérítést az európai emberi jogi bíróság

 • 2016 január 28.
  Közeleg a kötelező cégmódosítási határidő

  2017. március 15. napjáig valamennyi magánjogi jogi személy, így a Magyarországon bejegyzett és működő összes cég – a törvény erejénél fogva – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá kerül.